Kosten

Wat kost een meerderjarigenbewind?

Na de wetswijziging van april 2014 zijn de kosten van meerderjarigenbewind diverser geworden. Het meerderjarigenbewind is opgesplitst in de klassieke vorm van bewind voeren en het voeren van een bewind met problematische schulden.

Bij een bewind met problematische schulden zijn de kosten hoger, omdat er sprake is van extra werk door die schulden.

De tarieven zijn vastgelegd in de wet (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren) en worden jaarlijks aangepast. Een bewindvoerder mag nooit meer vragen dan deze vastgestelde tarieven. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u wellicht bijzondere bijstand krijgen voor deze kosten. Uw bewindvoerder vraagt deze bijstand voor u aan.

Hieronder een overzicht van de tarieven voor 2021, deze zijn inclusief BTW.

Eenpersoonsbewind Maandtarief Aanvangswerkzaamheden
Standaard € 119,69 € 676,39
Problematische schulden € 154,88 € 676,39
Tweepersoonsbewind Maandtarief Aanvangswerkzaamheden
Standaard € 143,58 € 810,70
Problematische schulden een persoon € 164,66 € 810,70
Problematische schulden beiden € 185,73 € 810,70

Is er voorafgaand aan het bewind budgetbeheer uitgevoerd, dan wordt de vergoeding voor de aanvangswerkzaamheden:

Standaard eenpersoons bewind € 506,99
Bij tweepersoons bewind € 607,42
Bij een van de twee personen bewind € 710,27

De vergoeding voor de aanvangswerkzaamheden is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van inkomensbeheer en het in kaart brengen van de financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het regelen van een uw bankrekeningen en het aanschrijven van instanties.
Het maandtarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën.

Overige Werkzaamheden Tarief
Eindrekening en verantwoording een personen € 254,10
Eindrekening en verantwoording twee persoon € 304,92
PGB beheer € 632,83
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 422,29
Extra werkzaamheden € 84,46

Bronvermelding: Staatscourant 321491 van 4 december 2014 en Staatscourant 46294 van 27 augustus 2020

Wat​ doet ​uw​ bewindvoerder ​hiervoor?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:

 • Het ontvangen inkomen;
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten;
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing);
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing);
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • De belastingaangifte;
 • Het aanvragen van huursubsidie;
 • Het aanvragen van uitkeringen;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;
 • Het indienen van rekeningen voor de zorgverzekeraar/AWBZ;
 • Het afsluiten van verzekeringen;
 • De contacten met diverse instellingen;
 • De doorbetaling van de vaste lasten;
 • De behandeling/doorzending van de post

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Wanneer iemand kiest voor inkomensbeheer, kan de cliënt zelf met de bewindvoerder afspreken welke zaken hem uit handen worden genomen, hiervoor wordt een overeenkomst ondertekend

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!