Klachtenreglement

Voor de medewerkers van Schone Lei is het van grote waarde dat zij een goede relatie met hun cliƫnten onderhouden en ook voor suggesties met betrekking tot de verbetering of uitbreiding van de dienstverlening staan wij altijd open.

Ondanks deze persoonlijke instelling kan het toch gebeuren dat u een klacht heeft of problemen ervaart met onze dienstverlening. Wij vinden het in zo'n voorkomend geval belangrijk dat u ons hierover informeert, zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing en ook in de toekomst met een wederzijds goed gevoel de dienstverlening kunnen voortzetten.

Hoe kunt u uw klacht of probleem aan ons kenbaar maken?

  • Meld uw klacht of probleem altijd eerst schriftelijk bij uw contactpersoon. Hij of zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Voor de melding van uw klacht of probleem voegen wij een speciaal voor dit doel ontworpen formulier bij;
  • Als uw klacht gegrond is verklaard, wordt het werkproces waarop de klacht betrekking had hierop aangepast om herhaling te voorkomen;
  • Als uw klacht naar uw mening door uw contactpersoon niet naar tevredenheid is behandeld, dan kunt u met dit formulier of met een eigen brief schriftelijk bezwaar indienen bij uw bewindvoerder;
  • Als u na de behandeling van uw bezwaar nog steeds van mening bent dat er geen goede oplossing is gevonden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de rechtbank, afdeling kanton. Uw bewindvoerder heeft voor u het adres van het kantongerecht waar u met uw bewindvoering onder valt. De kantonrechter zal dan samen met u en uw bewindvoerder alsnog onderzoeken wat een goede oplossing van uw klacht of probleem kan zijn.

Suggesties voor het verbeteren van onze dienstverlening kunt u natuurlijk ook mondeling of via de e- mail aan ons doorgeven. Voor zowel klachten als suggesties staan wij uiteraard altijd open, tenslotte gaat het erom dat we samen ervoor zorgen dat onze dienstverlening door zowel u als onze medewerkers als prettig ervaren wordt.

Vanuit dit standpunt spreken wij hierbij graag de wens uit dat wij gezamenlijk een goede civiele bewindvoering tegemoet gaan.

Het team van Schone Lei, Bureau voor Maatschappelijke Dienstverlening.

Download hier het klachtenformulier

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!