Informatie

De start van Schone Lei BvMD

Schone Lei BvMD is opgestart door Janine Lankhorst nadat zij was afgestudeerd voor de MBO opleiding SJD en meerdere in-company post-HBO cursussen sociale wetgeving had gevolgd. Na banen bij o.a. de sociale dienst, belastingdienst, zorgverzekeraars en nutsbedrijven is Janine in oktober 2006 van al haar verworven skills gebruik gaan maken in haar eigen bewindvoeringsbureau.

In april 2014 is de overheid meer eisen gaan stellen aan het opleidingsniveau van bewindvoerders. De bewindvoerders binnen Schone Lei BvMD voldoen aan deze eisen, maar het is gewoon leuk om te studeren, dus nu doen de medewerkers van Schone lei BvMD een HBO opleiding voor schuldhulpverlening. Die kennis sluit mooi aan op het de bewindvoering die Schone Lei BvMD levert.

Wanneer kunt u de hulp van Schone Lei BvMD inroepen?

Wacht niet te lang en wees er op tijd bij

Wanneer kunt u de hulp van Schone Lei BvMD inroepen?

 • Als u hulp nodig heeft met het (weer) op de rit krijgen van hun financiële zaken;
 • Als u moeite heeft met het beheren van uw geld;
 • Als u (problematische) schulden heeft of die dreigt te krijgen;
 • Als u moeite heeft met de maatschappij, die steeds harder lijkt te gaan;
 • Als u een (psycho)geriatrische aandoening heeft;
 • Als u een (licht) verstandelijke of psychische beperking heeft;
 • Als u een verslavingsprobleem heeft.

Wat doet Schone Lei BvMD voor u binnen uw meerderjarigenbewind?

 • Het beheer van uw inkomen via budgetbeheer;
 • Alles regelen wat met uw financiën te maken heeft;
 • Het beheer van uw PGB;
 • Beperkt schuldregelen

hulp inroepen schulden

Wie controleert wat Schone Lei BvMD voor u doet?

Hiermee komen wij terug bij de rode draad door uw bewind: u controleert zelf ons bewind over uw geld en goederen.

Het plan van aanpak voor het bewind beschrijft of u uw doelen van het afgelopen jaar heeft gehaald in uw persoonlijke financiële omstandigheden. Als u (problematische) schulden heeft beschrijft het aanvullend plan van aanpak de voortgang in het oplossen van uw schuldenlast.

Ieder jaar bespreekt uw bewindvoerder de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar met u. Nadat u uw rekening en verantwoording heeft gecontroleerd wordt deze afgegeven aan de kantonrechter, die ook nog eens controleert of het bewind correct verloopt.

Als u niet in staat bent om deze rekening en verantwoording na te kijken kunt u de kantonrechter vragen om dit voor u te doen.

Naast uw controle op ons werk worden ook de bewindvoerders van Schone Lei BvMD gecontroleerd. Ieder jaar moet Schone Lei BvMd accountantsverklaringen overleggen aan de kantonrechter en de bewindvoerders moeten verklaringen afleggen over o.a. hun eigen handelen en integriteit.

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!