Gedragscode

Onze samenleving is gebaseerd op normen en waarden. Normen zijn regels die we samen hebben afgesproken: zo ga je met elkaar om. Waarden gaan over je eigen gevoel ten opzichte van die normen: hoe vul je die omgang met elkaar in.

Ook binnen organisaties, zeker organisaties waar mensen van elkaar afhankelijk zijn en voor elkaar zorgen, is het belangrijk hoe je met elkaar omgaat.

Voor de medewerkers van Schone Lei BvMD is het belangrijk dat mensen respect voor elkaar hebben. Hierop is het eeuwenoude gezegde van toepassing: "Wat ge niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet."

Artikel 1 van onze Grondwet is de basis onder ons bestaan als samenleving en zegt eigenlijk hetzelfde:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Eigenlijk is het dus heel simpel.

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!