Diensten

Wat hebben wij u te bieden?

Schone Lei BvMD biedt binnen uw meerderjarigenbewind de volgende diensten aan:

U krijgt drie nieuwe rekeningen:

 • Een beheerrekening, deze wordt door de bewindvoerder in beheer gehouden;
  op deze rekening komen alle inkomsten binnen. Van deze inkomsten worden uw vaste lasten en eventueel uw schulden betaald;
  vanaf deze rekening wordt uw wekelijkse leefgeld gestort op uw leefrekening;
 • Een leefrekening, waarvan u zelf een bankpas krijgt om geld op te nemen bij de pinautomaat;
 • Een spaarrekening, waarop uw bewindvoerder eventueel reserveringen doet.
 • Overboekingen van leefgeld worden per betalingsautomaat wekelijks verwerkt, de volgende dag kan er geld worden opgenomen. Heeft u een verzoek, dan dient u dit uiterlijk twee werkdagen van tevoren aan ons door te geven.
 • Voor uitgaven boven € 1.500,00 dient uw bewindvoerder aan de kantonrechter toestemming (machtiging) te vragen. Het aanvragen van een machtiging neemt ongeveer een week in beslag.
 • Uw bewindvoerder zal – zo mogelijk in overleg met u – keuzes maken met betrekking tot de besteding van het budget, bij twijfel beslist de bewindvoerder.
 • U ontvangt maandelijks een mutatie overzicht van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen die de afgelopen periode van uw budget gedaan zijn. In een eventuele begeleidende brief kunnen zaken staan die voor u van belang zijn, zoals bijvoorbeeld afspraken die u met uw bewindvoerder heeft gemaakt.

Onder deze dienstverlening valt heel veel, zoals bijvoorbeeld

 • Begeleiding en advisering bij het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen;
 • Begeleiding bij het invullen van inkomstenopgaven en heronderzoeken bij uitkerende instanties;
 • Begeleiding bij het aanvragen van inkomsten uit bijzondere bijstand, huurtoeslag, heffingskortingen, studiefinanciering voor uw kinderen;
 • Begeleiding bij het doen van uw belastingaangifte of zorgen dat uw belastingaangifte gedaan wordt (eventueel via betaalde uitbesteding);
 • Begeleiding bij het regelen van de meest noodzakelijke verzekeringen, zoals uw zorgverzekering, brand/inboedel en WA-verzekering, begrafenisverzekering;
 • U informeren/adviseren en eventueel doorverwijzen bij eventuele rechtszaken;
 • Eventueel overleg met hulpverleners/advocaten/WSNP-bewindvoerders.

Schulden

Als er schulden zijn zal uw bewindvoerder een inventarisatie maken van die schulden. Op basis van deze inventarisatie beslist uw bewindvoerder welke aanpak er gekozen wordt om uw schulden op te lossen.

 • Bij een "eenvoudige" schuldenlast zal uw bewindvoerder zelfstandig acties ondernemen om uw financiële huishouding weer op orde te krijgen;
 • Bij een "problematische schuldensituatie zal uw bewindvoerder uw gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening of de kredietbank vragen om hierin te bemiddelen of te saneren;
 • Bij dreigende schulden (b.v. huisuitzetting of afsluiting van de energievoorzieningen) of schulden die het slagen van een schuldregeling/sanering in de weg staan (b.v. strafrechtelijke boetes bij het CJIB) zal uw bewindvoerder met u in overleg gaan om te bepreken hoe deze blokkades weg te werken. Vervolgens kan de bewindvoerder alsnog een aanvraag doen voor een schuldregeling of een schuldsanering.

PGB beheer

Heeft u tijdens uw bewind een persoonsgebonden budget, dan bewaken de bewindvoerders van Schone Lei dit PGB voor u.

U dient zelf te zorgen voor het verkrijgen van de indicatie en het aanvragen van het PGB.

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!